Index:svitek 1925.djvu

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

svitek 1925.djvu

Type book
Title Svitek březové kůry
Author Miloš Seifert - Woowotanna
Translator
Editor
Illustrator
Year 1922
Publisher  
Address
Source djvu
Progress  Rozpracované knihy
Volumes
Pages  
Obsah 249 250 251 252
Předmluva 007 008 009
Část I. – Lesní moudrost 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098
Část II. – Kniha orlích per 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
Část III. – Knihy lesní moudrosti 253 254 255 256 257 258 259 260

Remarks

První knižní české vydání Setonova Svitku březové kůry v Československu vydal r. 1925 pod svým jménem Miloš Seifert - Woowotanna u nakladatele B. Kočího[1]. Nemohl Setona uvést jako autora, protože první část s názvem Lesní moudrost napsal z větší části sám – i když s využitím Setonových originálů. Zcela záměrně uvádím množné číslo, protože původní překlad Seifert udělal v letech 1923-24 na základě Setonova originálu z r. 1918, který dorazil z USA r. 1922, poté co se Psohlavcům podařilo navázat kontakt se Setonem[2]. V roce 1925 ji pouze na základě informací z 20. vydání aktualizoval.

Seifert, jako pedagog brojil proti tupému školometství. Cítil potřebu zdůraznit výchovnou roli woodcraftu, a proto doplnil první část o několik kapitol, jimiž chtěl zdůraznit rozdíl woodcrafterské výchovy oproti tradičnímu evropskému výchovnému modelu, založenému na autoritě dospělých.

Zcela vynechal návodné a přírodovědné části původní Setonovy knihy, jelikož už byly z větší části integrované do jeho předchozí knihy Přírodou a životem k čistému lidství 1920.

Část Honors (Činy) byla převzatá jen s mírnými lokálními úpravami od Setona prakticky celá. Pouze úvodní kapitoly Climbing the Mountain (Stoupání na horu), Conservation (Ochrana přírody) a Coup and Degrees Seifert přesunul do první části “Lesní moudrost”.

  1. Zajímavostí je, že existují dvě vydání s různými obálkami ale shodným obsahem. Nakladatel Kočí zjevně vydal dotisk knihy o několik let později.
  2. Dochoval se koncept Seifertova dopisu, ve kterém žádal o zaslání aktuálního vydání originálu. To přišlo v první polovině r.1925 a lišilo se především tím, že v něm byla významně zredukována mistrovství. Právě díky vyřazeným překladům (které se zachovaly), bezpečně víme, že Seifert měl při založení Ligy k dispozici vydání z r. 1918.