Stránka:svitek 1925.djvu/255

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Pro hochy i dívky, pro mladé i staré,

jež zajímá život a zvyky divokých zvířat, kouzlo volného života uprostřed vonících borovic a klidných jezer, kam nás volají jasné řeky, daleko od neklidných měst, určena jest kniha

Dva hoši v zemi bobrů.

Napsal major Radclyffe Dugmore, illustroval Tomy.

Vyšlo jako III.–IV. sv. „Knihovny dorostu Čsl. Červ. kříže”.

Cena Kč 13,50 kromě poštovného.

Pro děti jsme vydali:

Příběhy, jež matička příroda vyprávěla svým dětem.

Anglicky napsala Jana Andrewsová. Přeložila Pavla Moudrá.

S 8 obrázky. Cena Kč 6,–.

Kniha Jany Andrewsové má všechny podmínky pro výchovu mládeže k nejvřelejší a nejhlubší lásce k přírodě a k onomu porozumění, jež dovede nalézti cestu k samotnému srdci věci. Kniha bude neocenitelnou pomůckou zejména školám, organisacím skautským a všem, jimž běží o zachování čistého, zdravého jasu v srdcích a v životě naši mládeže.

Objednávky vyřizuje každý knihkupec nebo přímo

nakladatel B. KOČÍ, knihkupec

v PRAZE I., Masarykovo nábřeží 14.