Stránka:svitek 1925.djvu/137

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


ZNALOST PŘÍRODY

(Poznati neb určiti znamená ukázati zřetelně, jak bezpečně vždy věc poznáš, Možno se vykázati též kresbičkami.)

Ssavci (jen jeden čin v tomto oboru může býti počítán pro šlechtictví):

Poznati 20 divokých ssavců v přírodě – čin; 40 – velký čin.

Poznati 50 ssavců v museu nebo zoologické zahradě – čin; 100 – velký čin.

Poznati 20 ssavců kožešinu dávajících a obchodně užitečných, venku, v museu nebo na kožešinovém trhu – čin; 35 – velký čin.

Znáti následující znaky 10 našich divokých ssavců – čin; 20 – velký čin:

Barvu, velikost (průměrnou) a váhu, rozšíření, místo pobytu, doupě, potravu, nepřátele, hlas, zvyky pohlavního života, povahu a počet mladých, domácí život jeho a význam pro člověka.

Ptáci (jen 2 činy platí pro šlechtictví):

Udělati si záznamy aspoň 25 ptáků, jak jsi je poznal a pozoroval venku, jich jméno, datum, kde jsi je viděl a co dělali – čin; 50 – velký čin.

Určiti v přírodě 35 divokých ptáků – čin; 75 – velký čin.

Podle hlasu venku poznati 25 divokých ptáků – čin; 50 – velký čin.

..text continues