Stránka:svitek 1925.djvu/226

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 225

11. Jak zachrániti osobu, jež přišla ve styk s elektrickým vedením?

12. Stlačování hlavních tepen (kde)?

13. Jak pečovati o zuby?

14.. Jakou lékařskou výzbroj si vezmeš na měsíční tábor? Proč každou tu věc?

15. Pověz, jaký je rozdíl studené a teplé lázně?

16. Jak se starati o nohy na pochodu?

17. Popsati význam chůze pro zdraví.

18. Jak zacházeti se zlomeninami?

19. Následky přemáhání při cvičeních.

20. Hlavní příčiny tuberkulosy, tyfu, neštovic, záškrtu.

21. Co udělati v domě, kde bydlel někdo s nakažlivou nemocí?

22. Jak naložiti s odpadky a jak zabrániti nebezpečí much?

23. Jak v táboře chrániti mléko, maso a jiné potraviny?

24. Podati plán zdravotnických opatření v táboře.

25. Které lesní byliny atd. nebo táborové přípravky slouží k pocení, pročištění, zvracení, zahřátí; jaký jest dobrý obklad na zastavení průjmu?

26. Udělati a naučiti někoho používati „turecké lázně”.