Stránka:svitek 1925.djvu/29

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 28

Hledejme nejlepší představitele rudého plemene, kteří nás poučí o fílosofii a dobrotě Indiánů; tak jako kdyby někdo chtěl studovat naše plémě, chtěli bychom býti představení Emersonem, Tolstojem, Spencerem, Husem, Sokratem, a ne nějakými piráty a zločinci, kteří podřezávají hrdla.

Zajisté, že u všech národů a za všech časů byli zvrhlí lidé, hanba svého lidu; i mezi námi dnes jsou tuláci, vyvrhelové, opilci, zločinci. Ale vlastní krajané jimi opovrhují a nepočítají je mezi sebe.

Suďte Indiána spravedlivě! V jeho historii jsou nejlepší typy lidí: Hiawatha, Wabaša I., Ču-če-nau, Ma-to-to-pa, Tekumseh, Kanakuk, náčelník Josef, Tupý Nůž, Wašaki, kteří milovali svůj lid a nebyli dotčeni naukami bělochů.”

Seton věnoval studiu těchto lidí a celého plemene svůj život. Srovnával víru, učení a společné myšlenky, jež byly vůdčími myšlenkami jejich života, a načrtl tuto víru nejlepších Indiánů.

Indiánova víra:

1. Ačkoliv měl více bohů, věřil Indián, že je jeden Velký Duch, který je vždy a všude, ke kterému se můžeme modliti a jemu obětovati.
2. Věřil v nesmrtelnost duše a že budoucí její stav je určen dnešním životem.
3. Své tělo uctíval jako svatý chrám svého ducha a věřil, že má povinnost zdokonalovati své tělo, jak jen možno nejvíce, aby svého cíle na zemi ..text continues