Stránka:svitek 1925.djvu/186

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 185

13. Na kanoi padlem ujetí na stojaté vodě 1½ km za 14 minut.

14. Převrhnouti loďku a dostati se do ní znovu bez pomoci.

15. Získatí poctu táborníka na člunu, t. j. vykonatí cestu na člunu aspoň 100 km, spáti při tom vždy venku.

16. Znáti počasí a větry.

17. Určiti směr světových stran dle hvězd a slunce.

18. Říditi se kompasem.

19. Naučiti družínu zacházeti s člunem. Bibaged

HLASATEL

(Bibaged)

Mistrovství hlasatele udílí se tomu, kdo složí 8 těchto zkoušek:

1. Ujíti 1½ km za 12 minut.

2. Ujíti 45 km za 12 hodin.

3. Běžeti 90 m za 14 vteřin.

4. Běžeti 1½ km za 5½ minuty.

5. Plavati 100 m.

6. Spáti venku 30 nocí.

7. Poslatí zprávu některým z těchto způsobů signalování: semafory, morseovkou, abecedou hluchoněmých, aspoň 24 písmeny za minutu.

..text continues