Stránka:svitek 1925.djvu/141

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 140

čin; 20 – velký čin. V tom nesmí býti žádné zvíře, jež bylo už uvedeno jinde.

Po 8 týdnů se zdarem udržovati akvarium sladkovodní aspoň na 5 l vody a se zástupci aspoň 5 živočišných kmenů. Míti pečlivé záznamy o tom, jak bylo o akvarium pečováno a o zvycích jeho obyvatel – čin; po jeden rok – velký čin.

Divoké rostliny (jenom jeden čin se počítá pro šlechtictví):

Nalézti v přírodě 40 divokých květin a zapsati o každé jméno, datum, kdys ji viděl, místo, kde jsi ji viděl, povahu naleziště, hojnost, a věděti, které divoké rostliny potřebují ochrany – čin; 80 – velký čin.

Znáti 40 zahradních květin – čin; 60 – velký čin.

Sbírati a určiti 20 plevelí v zahradě nebo na poli – čin; 40 – velký čin.

Sbírati a určiti 8 trav – čin; 16 – velký čin.

Udělati si otisky 30 divokých květin, které jsi zjistil jménem – čin; 50 – velký čin.

'Keře a stromy (jen dva činy z tohoto oboru se počítají pro šlechtictví):

Podle listů nebo plodů nebo obého poznati 25 stromů a říci něco zajímavého o každém – čin; k tomu v zimě poznati podle kůry a větviček 20 stromů – velký čin.

..text continues