Stránka:svitek 1925.djvu/9

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Chceme se naučiti životu v přírodě, neboť jen tak vybudujeme svá těla a povzneseme i upevníme své duše - abychom mohli jíti vpřed s vidoucima očima a „myslící rukou” poznali radostné cesty lesa a života – abychom ve všem stali se moudrými pány sama sebe – dívajíce se životu v tvář, neustupujíce, připraveni činně se účastniti všech úkolů v lidské společnosti, těšíce se z každé zkoušky, jež na nás přijde - by Velký Duch měl v nás pány silných duší ve velebných jejich svatyních.

„Lesní Moudrost”.
Ernest Thompson Seton.