Stránka:svitek 1925.djvu/139

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 138

Dělati si podrobné záznamy o vývoji nějakého obojživelníka od vajíčka do dospělého stavu – čin. K tomu pečlivé pozorování o zvycích dospělého – velký čin.

Poznati na živu 8 druhů obojživelníků – čin; 10 druhů – velký čin.

Ryby (jenom jeden tento čin počítá se do šlechtictví):

Chytiti (ne na udici) a určiti osm druhů ryb a dáti zprávu o tom, kde a jak každá byla chycena. Znáti zákony o šetření ryb – čin; 16 druhů – velký čin.

Poznati 25 druhů ryb živých nebo na trhu – čin; 40 – velký čin.

Hmyz (jenom jeden tento čin může býti počítán do šlechtictví):

Urobiti Lubbokovo hnízdo mravenčí, založiti osadu mravenčí a pozorovati ji 2 měsíce, dělati si při tom záznamy o svém pozorování – čin; hnízda se dvěma druhy mravenců a pozorovati 2 měsíce – velký čin.

Poznati 15 motýlů v přírodě – čin; 25 – velký čin.

Poznati 25 motýlů v museu – čin; 40 – velký čin.

Podobně o každé jiné skupině.

Poznati 50 druhů různého hmyzu – čin; 100 – velký čin.

..text continues