Stránka:svitek 1925.djvu/191

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 190

6. Zhotovil čtyřhrannou nízkou mísu japonského formátu 25 x 15 x 5 cm, polévanou, jaké používají Japonci pro své miniaturní zahrádky.

7. Zformoval, usušil a vypálil 8 malých pohárů nepolévaných, různého tvaru, bez trhlin, a tak tvrdých, že je jich možno užívati na vodu.

8. Zhotovil indiánským způsobem (z hliněných nudlí), usušil a vypálil čtyři hrnečky typu Zuni, s jejich výzdobou. Velikost asi na 1 l každé a žádná neteče.

9. Sám si zhotovil hrnčířské kolo a vytočil na něm 8 výrobků.

10. Vyrobil hrnčířská kamna a prakticky jich použil.

11. Omaloval 8 mis porcelánových téhož souboru národním nebo moderním vzorem.

12. Omaloval svým vlastním vzorem 8mísový soubor.

13. Zná 6 důležitých typů hrnčířství starého světa.

14. Zná důležité typy našeho původního hrnčířství.

15. Dovede srovnati dnešní a praehistorícké hrnčířství.

16. Vyrobil soubor svícnů a misek na oheň pro klubovnu.

17. Zná naše domácí hlíny a způsob jich zpracování a jak se zbarvují.