Stránka:svitek 1925.djvu/22

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 21

…prvým cílem výchovy, hledali jsme program, osnovu, která vypěstuje nejjemnější charakter i nejušlechtilejší tělo, a kterou možno provádět venku, která jedním slovem vede k lidskosti.
Každým logickým přemýšlením došli jsme k Lesní Moudrosti – to jest Woodcraftu v nejširším slova smyslu – znamenajícím všecku činnost dokonalého junáka – jízdu na koni, lovectví, táboření, skauting, horolezectví, indiánskou řemeslnost, prvou pomoc, znalost hvězd, signalování a plavbu loďkou. K tomu připojujeme všecku lehkou atletiku a hry ve volné přírodě, studium přírody a především hrdinství.
Asi tři sta činů či výzkumů zahrnují tyto obory činnosti a ti, kdo si je osvojili, jsou dekorováni, aby se poznalo, co vykonali. „Kniha Orlích Per” přináší celý woodcrafterský program.
6. Pocty dle měřítka. Zásada závodění jest zodpovědna za mnoho zla. V dnešním sportu vše se vynaloží na to, aby byl nalezen a vychován champion, kdežto ostatní jsou zanedbáni. To znamená: těm, kdož potřebují tělesné výchovy, se jí nedostane, a kdož jí nepotřebují, těm dostává se jí nadbytek. Výsledkem je mnoho nezdravoty. Vyhnuli bychom se tomu, kdybychom hleděli všechny jednotlivce přivésti k jistému stupni. V našich závodivých zkouškách nepřáteli nejsou „ostatní druzi”, nýbrž čas a prostor, ..text continues