Stránka:svitek 1925.djvu/148

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 147

Utvořiti kmen a býti vůdcem po 2 roky (ne méně než 12 pravidelných sněmů v roce) – čin. Totéž po 4 roky – velký čin.

Zapsati kmen a býti mu vůdcem v táborech po dvě táborová období (ne méně než 7 týdnů každý rok) se správným táborovým kruhem a zdařilými sněmy aspoň jednou týdně – čin. Totéž po čtyři léta – velký čin.

ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ

Připraviti si nářadí pro rozdělávání ohně třením sám (leda řemínek možno koupit) a rozdělati jím oheň – čin. Rozžehnoutí oheň v minutě tímto nářadím a vyprávěti pak o prvém ohni – velký čin.

Udělati nářadí pro rozžíhání ohně bez luku a rozžehnouti jím oheň – čin. Rozdělati oheň ve dvou minutách tím způsobem – velký čin.

LESNICTVÍ

Zasázetí se zdarem neméně než čtvereční metr každého z 5 různých druhů divokých rostlin na novou lokalitu, nemusí býti vše při jedné příležitosti, ale vždy použít obřadu Sázení dle Lesní Moudrosti. Se zdarem zasázeti 10 stromů na novou lokalitu. Každé – čin; obé – velký čin.

Zaříditi ptačí svatyni s plotem proti psům a kočkám, je-li potřeba, aspoň s 20 budkami ptačími, používanými nejméně 10 různými druhy ..text continues