Stránka:svitek 1925.djvu/91

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


ČINY A MISTROVSTVÍ.

Kniha Orlích Per jest pro obě pohlaví, ač každé pohlaví sáhne asi po věcech, jež mu lépe odpovídají. Děvčata jistě hlavně budou se ucházet o pocty za práci a zkušenosti v domácnosti, připravování a uschování potravin, šití a zabavování se. Hoši cítí větší potřebu atletiky, rukodílných prací, tábornictví. Avšak v mnoha případech zájem i potřeby obou pohlaví jsou tytéž a můžeme říci, že woodcraft jest pro obě pohlaví celkem tentýž. V Americe na př. chlapci se naučili šít a vyšívat a má to pro ně velkou výchovnou cenu, děvčata zase jsou nadšenými tábornicemi, jistě na prospěch svého zdraví a protestem proti předsudkům staré dívčí výchovy. Pocty za přírodní výzkumy by měly stejně vyzývat dívku jako chlapce, muže jako ženu, jsouť čistě lidské.

Kniha tato není vlastně pro mládež. Jest pro dospělé. Zejména mistrovství vyžaduje často tak velkých znalostí, síly i zkušenosti, že mládeži jest nedostupno.

Mládež by měla býti vychovávána zkušenými woodcraftery a měla by jí býti ukazována cesta Lesní Moudrosti. Měla by se naučit žít v přírodě, poznávat přírodu, tábořit, různým skautským ..text continues