Stránka:svitek 1925.djvu/46

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 45

My, woodcrafteři, známe lék. Je to tato kniha orlích per. Neznamená-li tato výchova přizpůsobivost, připravenost na všechny zkoušky života a pohotovost, sílu? Výchova pro pocty nás učí, jak užíti svých rukou, očí, myslí, těla. Vypěstuje sílu, čilost, zručnost, dovednosti, znalost přírody, lesní moudrost. A především pohotovost, schopnost starati se sám o sebe a o jiné v prostředí obvyklém i neobvyklém. Pěstuje průkopnického ducha odhodlání a otužilosti, lásku k životu venku a k dobrodružství.

„Něco uměti, něco pozorovati, o něčem přemýšleti, z něčeho se těšiti, něco si pamatovati.” Mnoho krásných věcí! Osvojit si je znamená býti dokonalým člověkem, neboť prací, studiem, úsilím nějakým o pravdu, krásu, užitek přibývá člověku i mravní síly. Mnohý graduovaný student z university by nedovedl toho, co my tu žádáme, a možno, že ani otázky z vlastního oboru by nerozřešil. Neboť tato výchova jest výzvou k vlastním očím, k vlastní ruce, vlastní mysli, nespoléhá na naučené vědomosti, jaké skýtá dnešní škola.

Jsou tu tedy vypsány výkony, za nimiž je se snažit. Nikdo ještě nepodal tak obsáhlý program životní zkušenosti, tak úplnou, všestrannou a vyzkoušenou osnovu výchovnou. Pracovali na ní nejlepší odborníci američtí. Jest tu měřítko, podle něhož možno měřiti stupeň tvého úspěchu. Nejsi-li ..text continues