Stránka:svitek 1925.djvu/67

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 66

Tak nalezl tento učeň jiné pole činnosti, nový svět, do něhož mohl vstoupiti, když byl prost svých povinností v krámě. To vlilo radost v jeho neblahý jinak život a držel se toho, až se stal nejlepším znalcem hmyzu londýnských parků.

Huxley, oslovuje své posluchače, vyprávěl jim o tomto mladíkovi a řekl: „To bych chtěl, aby každý z vás dělal. Jíti za svým povoláním, se vší energií v hodinách svého zaměstnání, avšak ostatní čas míti nějaké vedlejší zaměstnání, něco, v čem spočívá vaše srdce, koutek v říši představ, velké či malé pole činnosti, podle svého nadání, avšak obor, v němž jste nejlepší autoritou, ve kterém jste králem.“

Tak myšlenka Lesní Moudrosti nepočítá s učněm obuvnickým v jeho hodinách za pultem, jeho povoláním, ale s jeho vedlejším zaměstnáním, nikoli s jeho obchodními výkony, ale s jeho nedělemi, kdy byl Králem Brouků v Batterseaském parku.

Několik těch obchodních nebo dílenských zaměstnání, která jsou v knize Orlích Per, jest částí neb složkou života v přírodě a táboření, nebo úzce s ním souvisí.

..text continues