Stránka:svitek 1925.djvu/107

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 106

Udělati na kole výlet 20 km jednou za týden po 20 týdnů za sebou – čin; po 40 týdnů za sebou – velký čin.

Udělati na kole pětidenní výlet, ujeti aspoň 20 km denně, tábořiti venku a vařiti si aspoň jedno jídlo každý den na ohníčku venku – čin. Totéž na 10 dní a k tomu udělati náčrt nebo fotografii nějakého zajímavého přírodního zjevu – velký čin.

CESTOVÁNÍ

Podívati se k moři – čin; pěšky, v sedle, loďkou atd. – velký čin.

Cestovati pěšky 75 km s ne více než dvěma druhy, z nichž žádný není zkoušeným vůdcem, cizím územím, nositi potřeby s sebou a spáti každou noc venku, každý maje jeden den na starosti stravování, t. j. sestaví a uvaří jídlo – čin; 150 km – velký čin.

Cestovati 150 km pěšky ve společnosti, jež může mít vůdce, nositi si vše s sebou a spáti pokaždé venku – čin; 300 km – velký čin.

Udělati souvislý výlet na člunu 150 km daleko, s ne více než dvěma druhy, z nichž žádný není vůdcem, cizími řekami, spáti vždy venku – čin; 300 km – velký čin.

Udělati souvislý výlet na člunu 200 km se společností, jež může mít vůdce, spáti každou noc venku – čin; 450 km – velký čin.

..text continues