Stránka:svitek 1925.djvu/44

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 43

Výtečnost této metody záleží v tom, že staví před oči cíle, vytyčuje mety, ke kterým každý má hledět dojíti sám. Přes překážky, přes zklamání, dlouhou trnitou cestou poznání a zkušenosti. Jsi-li dospělý, starší muž či žena, kniha sama bude ti vůdcem. Chlapci a děvčeti budiž vůdcem muž či žena lesní moudrosti, kteří program znají a dle něho vedou, mohouce sami mnohé ukázat a mnohému naučit.

Jsou jisté zkušenosti, znalosti, dovednosti, které by měl ovládati každý člověk. Jsou to často věci velmi prosté, zdánlivě malicherné nebo zbytečné v dnešní dělbě práce. Na příklad, dovedeš napojit koně, dovedeš si spravit šaty, dovedl bys týden sám si vařit a starat se o sebe? Jsou tu požadavky, které se zdají hodně odborné, na př. znalost různých druhů půdy, dovést odhadnout množství dřeva v lese a pod. – my si vzdělání představujeme hodně široké. Dnes se míní všeobecným vzděláním obyčejně znáti několik jazyků, něco z antické kultury (jak je o tom psáno v knihách), učebnicové popisy přírodnin, naučené články z historie. – Jsou to vše věci paměti a nevychovávají. Pravá výchova je jen tam, kde se člověk vlastní osobností o něco zasadil, k něčemu dopracuje, kde viděl vlastníma očima, pracoval vlastní rukou. A pravé vzdělání dle Setona znamená býti zběhlý v různých oborech tak, abys mohl se v nich ..text continues