Stránka:svitek 1925.djvu/134

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 133

Přečísti si a udělati výtah ze spisu Prentice Mullforda „Dar ducha” o 2000 slovech – čin; 5000 slov – velký čin.

Udělati výtah Plutarchových „Životopisů”, ze 20 životopisů – čin, ze 40 – velký čin.

HOSPODÁŘ

Udělati si přístroj na studium klíčení a zjistiti klíčení tří druhů semen, 100 semen od každého druhu, a dáti zprávu o výsledku – čin. Zhotoviti dva různé druhy přístrojů a zkoušeti šest druhů semen, od každého 100 – velký čin.

Zjistiti 10 obyčejných plevelí a říci, jak se jich zbaviti, nebo zjistiti desatero škodlivých hmyzů a jak je zničit. Každé – čin, obé – velký čin.

TÁBOROVÁ VĚDA

Odhadnouti 1 cm, 1 dm, 1 m, 100 m, 200 m, 1 km – čin, není-li chyba větší 20%. Je-li menší než 10% – velký čin.

Odhadnouti výšku 10 stromů a váhu. 10 kamenů aspoň s 10% přesností – čin; na 5% přesnosti – velký čin.

Měřiti výšku 10 stromů, aniž naň lezeš, nebo 10 vzdáleností přes řeku, aniž ji překročíš, s přesností aspoň 10% – čin; s 5% přesností – velký ..text continues