Stránka:svitek 1925.djvu/65

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 64

… dílo pradleny, klempířství, učitelství, bankovnictví, obchod realitami, pojišťování jsou docela čestná zaměstnání, ale nenavrhneme, aby uděleno bylo uznání pradleně, jež vyžehlila 24 límečky, aniž nějaký připálila, bankéři, jenž podepsal 100 výnosných dlužních úpisů, učiteli, jenž učil 1000 dětí, obchodníku realitami, jenž prodal 100 parcel s dvojnásobným ziskem, agentu pojišťovny, jenž získal na 100.000 korun zápisů na pojištění a nikdy nezpůsobil své společnosti ztrát, nebo klempíři, jenž postavil 50 toiletních stolic bez trhlinky. Spíše nabízíme pradleně, učiteli, bankéři, obchodníku realitami, agentu pojišťovny a klempíři úplně jinou oblast jejich myšlenek, něco, do čeho by vstupovali pro úlevu, něco, co by vyvolalo jejich podnikavost a obratnost, avšak ve světě zcela odlišném, v říši snů, chcete-li, ve volné oblasti, kde mohou zapomenouti na své praní, své klempířství, své bankovnictví atd. a těšiti se věcem představ (imaginace) a přírodních krás.

Chtěl bych to vysvětliti ještě vyprávěním o jednom londýnském ševcovském učni, Po šest dní v týdnu, ráno, v poledne a večer, byl zaměstnán prodejem bot. Neměl příležitosti k zábavě a osvěžení, leda v neděli, kdy však byl příliš unaven, než aby dovedl něco jiného dělati, než za pěkného počasí jíti do Batersea Parku a lehnouti si do trávy.

..text continues