Stránka:svitek 1925.djvu/142

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 141

Poznati 20 keřů – čin; k tomu dle větviček a kůry v zimě 15 keřů – velký čin. Nesmí v tom býti druh, jenž byl jmenován mezi stromy.

Udělati si otisky (metodou kteroukoli) listů 25 druhů stromů a správně je pojmenovati. Stejně 25 druhů keřů. Každé – čin. Obé – velký čin. Tento čin možno počítati misto prvého v tomto oddělení, avšak oba nesmí býti počítány téže osobě pro šlechtictví.

Míti sbírku dřev 20 stromů divokých, ukázky aspoň 5 cm v průměru a stejné délky – čin; k tomu udělati výstavu 10 různých lesních stromů, upraveny maje v trvalou sbírku listy, květy, plody, kůru, větvičky, nakresleno, jak se rozvětvují a ukázky dřeva každého druhu – velký čin.

Plody a semena. Sebrati a upraviti pro sbírku 40 rostlin, kde možno i s plody (jinak náčrty) – čin; 75 – velký čin.

Tajnosnubné rostliny (jen jeden z toho oboru může býti počítán pro šlechtictví):

Poznati 12 druhů kapradin, přesliček a plavuní – čin; 17 druhů – velký čin.

Poznati 15 druhů mechů a lišejníků – čin; 30 druhů – velký čin.

Poznati 25 hub a říci, které jsou jedovaté. Poznati 10 druhů pod vodou rostoucích rostlin. Každé – čin. Obé – velký čin.