Stránka:svitek 1925.djvu/188

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Tapopuska

HMYZOVĚDEC

(Tapopuska)

Mistrovství broukaře udílí se tomu, kdo má 14 těchto zkoušek:

1. Co jest hmyz? Jest pavouk hmyz? Podej důvody pro svou odpověď. Jak je to se stonožkami? Mnohonožkami? Štírem? Proč? Co to znamená „řád”?

2. Řekni, jak rozeznáš od sebe každou z osmi těchto skupin hmyzu: motýla, mola, brouka, vosu, včelu, mravence, kobylku, cvrčka, švába, mravkolva, mouchu, ploštici, mšici.

3. Sbírati, uschovati, upraviti do sbírky a správně určiti aspoň 5 druhů aspoň ze tří řádů hmyzu (t. j. 15 druhů). Opatři štítkem s poznámkou o lokalitě a datem. Popiš všeobecně, na jakém místě ten který druh žije.

4. Podej životopis některého hmyzu, jenž jest škodlivý člověku nebo jeho majetku. Hmyzu, který jest užitečný člověku. Hmyzu, který není ani výslovně škodlivý ani užitečný.

5. Popiš aspoň 5 různých věcí, které hmyz udělal, pověz, který druh to byl, ale zámotky do toho nepočítej. (Příklady: Hnízda papírová, z bláta neb hlíny, listů neb hedvábí; pasti na chytání kořisti; chodby ve dřevě, listí neb ..text continues