Stránka:svitek 1925.djvu/216

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 215

11. Uspořádá výstavu 10 druhů stromů a to listů, květů, ovoce, kůry a větviček řádně upravených ve sbírku (nebo kresby a malby).

12. Totéž pro 10 druhů keřů.

13. Sbírati a poznati plody nebo semena 40 druhů rostlin.

14. Poznati ukázky dřeva z 15 druhů stromů.

15. Míti kouřové neb jiné otisky listů 30 druhů stromů neb keřů.

16. Totéž pro 30 druhů divokých květin.

17. Znáti 10 druhů divokých rostlin s jedlými listy nebo výhonky.

18. Znáti 10 druhů rostlin s jedlými semeny nebo plody.

19. Nasázeti aspoň 6 druhů keřů, jež mají semena nebo plody, jimiž se ptáci v zimě živí.

20. Vykonatí obřad Sázení Stromů.

21. Vykonatí obřad Sázení Květin. Gagoiked

RYBÁŘ

(Gagoiked)

Kdo má 10 těchto zkoušek:

1. Poznati 10 druhů ryb, které jsi chytil (do vrše neb sítě).

2. Znáti 25 rozličných druhů ryb českých vod, jmenovati a popsati je.

..text continues