Stránka:svitek 1925.djvu/18

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


LESNÍ MOUDROST.

Ernest Thompson Seton založil v Americe hnutí Woodcraft, jemuž my říkáme Lesní Moudrost. Co je Lesní Moudrost? „Život v přírodě v nejširším slova smyslu. Lesní Moudrost je nejstarší všech věd. Ona to byla, jež vytvořila člověka z hrubého základu prvotního a ona také jedině ve své nejvyšší formě zachrání svět před úpadkem.” (Seton.)

Bylo už mnoho psáno u nás o Lesní Moudrosti. Vydal jsem knihu „Přírodou a životem k čistému lidství” v Dědictví Komenského a ukázal, že pravé junáctví jest Setonovo woodcraft, jež později zkarikováno ve vojenský skauting Baden-Powellův. Přeložil jsem Setonovu zpověď „Duch lesů” a tím vydal i program americké Ligy Lesní Moudrosti. Psal jsem dva ročníky „Vatry Lesní Moudrosti” a do ní snesl hojně materiálu. Konečně napsal jsem „Osvobozené Mládí”, abych uhájil ideály školy ve světle Lesní Moudrosti. A přec zdaleka u nás ještě není veřejnosti jasno, co je Lesní Moudrost. Matou pojem woodcraftu s pojmem skautingu, nevidí cíle a hloubky Setonova hnutí.

..text continues