Stránka:svitek 1925.djvu/23

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 22

…síly přírodní. Nechceme poraziti druhé, ale povznésti sebe. Takovou zásadou odstraníme mnohé zlo dnešního demoralisujícího závodění. Proto všecky naše pocty udělují se dle světového měřítka (ceny nejsou pocty).
7. Osobní dekorování za osobní úspěchy. Slávychtivost jest u divocha nejsilnější motiv. Civilisovaný člověk si myslí, že má hledati podněty ve vyšších zásadách. Avšak ti, kdož si myslí, že naši lidé, zvláště chlapci, jsou tak civilisováni, jsou velmi na omylu. Lidská slabost může však býti pro výchovu znamenitým motivem. Beřme věci jak jsou. V Lesní Moudrosti mají všichni naději na slávu a podněcujeme jejich touhu vyznamenáními, jež všichni mohou viděti, míti a chtíti.
8. Hrdinný ideál. Hoch od deseti do patnácti, tak jako divoch, jest ve svých ideálech docela fysický. Raději by chtěl být atletem než učencem. Proto zachováváme v Lesní Moudrosti ideál tělesné síly, ale tak čistý, mužný, hrdinný a sympatický, že vede s jistotou k vyšším věcem.
9. Malebnost ve všem. To jest velmi důležitá zásada. Malebnost působí magický a neodolatelně, neboť to není jen chladná rozumnost. Používáme všemi způsoby kouzla jmen, veselých rouch, krásných obřadů, výrazů, tanců, zpěvů.