Stránka:svitek 1925.djvu/147

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Sem klademe vše, co vyvíjí představivost, umění, krasocit, ducha probouzí, vztahy k světu věcí neviditelných, všecko, co patří do říše snů a ideálů a co pomáhá nadvládě ducha.

MĚSTSKÉ UMĚNÍ

Hlasatel. Zahájiti a vésti sněm, rozžehnouti posvátný oheň třením dřev, udělati barevným pískem symbol ohně, při velkém sněmu přednésti obřadním způsobem Zákon, znáti invokaci kmene Omaha a 3 zpěvy Lesní Moudrosti – čin; k tomu provésti 3 indiánské tance a znáti dobře obřady Jmenování za junáka, Jmenování za šlechtice, Udílení lesních jmen, Sázení stromů, Sázení květin a Pobratimství – velký čin.

Udělati plán správného táborového kruhu dle Setonových návodů a pomoci upraviti místo a vybudovati sedadla – čin. Udělati plán a všechno, i stavbu sedadel, provésti sám – velký čin.

Následující dvé se zaměňuje, nemohou býti toutéž osobou oba činy získány:

..text continues