Stránka:svitek 1925.djvu/77

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 76

… pravá moudrost, poněvadž je stále lidská, z lidských potřeb a lidem ku potřebě, poněvadž je přirozená, není vzdušným chmýřím, jež nesnese vánku, z přírody vyrostla a přírodu ovládla, a je to nejvyšší moudrost, poněvadž nemá nikde závor a hradeb – spěje k Velkému Duchu.

Kniha Orlích Per je prvým námětem encyklopedie Lesní Moudrosti, zatím jen hesly, bez vysvětlivek. Sotva lze oceniti dosah tohoto díla Setonova. To vše znej, to vše dělej, tím vším se bav – a budeš ušlechtilým, dokonalým člověkem.

Zdravým a krásným! To stačí na důkaz, že je to výchova v pravém slova smyslu. To je pravé kriterium dobré výchovy. Nezanedbává žádné stránky člověka. Koření v zemi, trůní v nebesích. Chce fakta, staví z faktů. Ale přec je tak ryze duchovní, že vede k nejvyšším věcem člověka.

Všechny mravní snahy, všechna náboženská kázání, filosofické systémy rozplývají se v nic, jsou uloženy jen v knihách, lidi jimi život neokrašlují a nezlepšují, leda jsou někdy příkrasou, vnějším pozlátkem na odumírající duši. To proto, že nevoní zemí, že nedýší prací, že jsou příliš abstraktní. Poslouchal jsem přednášky některých náboženských společností a jsem přesvědčen, že snaha je tu čistá, že i myšlenka je dobrá a že je tu krásný vysoký cíl: návrat ke Kristu – ale říkal jsem si vždy ..text continues