Stránka:svitek 1925.djvu/89

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


OBŘAD UDĚLENÍ ORLÍHO PÉRA.

(Pro kmeny Lesní Moudrosti.)

Kdo se uchází o orlí péro, podá žádost Výboru pro Udílení Poct při hnutí českých woodcrafterů. Ještě lépe, když tu žádost zaň podají jeho druhové, jako Zprávu o Činu či o Zdatnosti.

Tento výbor buď potvrdí oprávněnost té žádosti nebo ji neuzná, popřípadě oddálí pro některé nevyhovující okolnosti. Potvrzení se označí slůvkem „Schváleno” s pečetí Výboru a pak se žádost pošle žadateli zpět. Ten s ní může nato předstoupiti před sněm svého kmene.

Náčelník volá: „Kdo si žádá pocty?”

Žadatel předstoupí: „Bratře náčelníku, já N. N. žádám o udělení orlího péra za – – –” (čte svou žádost dle tiskopisu vyplněného a schváleného).

Náčelník: „Kdo svědčí?”

Žadatel jmenuje nebo předvede svědky.

Náčelník podává návrh sněmu.

Sněm odhlasuje či zamítne.

Žadateli jest pak před Sněmovní Skálou (Totemovým kůlem) orlí péro uděleno – v kladném případě.

..text continues