Stránka:svitek 1925.djvu/7

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


PŘEDMLUVA

Dlouho už chystám pro junáky „Knihu Orlích Per”. Táborový život i život kmenů v zimě nemůže býti bez programu a zde jest program od Setona samého, Velikého Učitele Mládeže. Nabízí se tu tedy kniha junákům především. Ale přicházím s ní dnes před celou veřejnost a podávám tento Setonův „Svitek březové kůry” – jako „cestu k dokonalosti“, návod k sebevýchově a výchově vůbec. Proto byl jsem nucen napsat první díl sám, aby bylo rozuměno tomu, co žádá díl druhý. Ovšem pro porozumění lesní moudrosti či woodcraftu jest třeba většího studia a proto uvádím na konci literaturu a upozorňuji na svou knihu „Přírodou a životem k čistému lidství”, kterou jsem vydal v „Dědictví Komenského”. Tato příručka českého junáctví byla zpracována podle Setonova „Book of Woodcraft” a přinesla základy lesní moudrosti. „Svitek březové kůry” jest nynější název Setonovy příručky woodcraftu a to, co pod tím jménem uvádím do českého jazyka v druhém díle této knihy, jest právě nutným doplňkem prvé české příručky woodcraftu „Přírodou a životem k čistému ..text continues