Stránka:svitek 1925.djvu/84

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


POKYNY MLADÝM WOODCRAFTERŮM.

Udílení cen za výkony, uznání činu je tu proto, aby junák se naučil vrhnouti se do ohně zkušenosti, ohmatati věc vlastníma rukama, viděti vlastníma očima, assimilovati vlastní duší! A tak poznáte, že je to podstata Lesní Moudrosti, oné velké idee, která zapálila kdys hnutí skautingu a dnes roste dál ve své původní čistotě ku spáse mládeže celého světa.

Už způsob udílení cen sám má na sobě charakter hry. Hnutí Lesní Moudrosti jest tu zajisté především pro rekreaci. Proto také vše, čemu nás učí, podává zábavně a lidsky, aby to mělo úzký vztah s námi.

Angličan často vyslovuje heslo „Fair play”. I zde třeba poctivě hráti. O čest junákovu opírá se celá budova jeho výchovy. Orlí péra poctivě vydobytá mohou jedině vzbuditi jeho hrdost.

Nesnižujte měřítka, jež vám tuto podáváme. Jest vyzkoušeno nejlepšími odborníky. Vždyť konec konců se nejedná o to být významenán, ale mít zkušenost. Půjde se vám daleko lépe za cílem, sejde-li se vás více a založíte kmen Lesní Moudrosti. Jak? ..text continues