Stránka:svitek 1925.djvu/238

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 237

Tato schránka je vaší obranou a vaším prostředkem vyjadřovacím. Kolik je v ní života? Jak dokonale pracuje?

Abych si opatřil odpověď na tuto otázku, obrátil jsem se na nejživějšího muže, jakého znám. Žil mnoho venku, zná ptáky, ssavce a mohl by říci jako František z Assisi: „Naším bratrem slunce a našimi sestrami větrové a lesy."

Je to Ernest Thompson Seton.

Napsal již hodně knih o životě venku, z nichž jmenuji „Divoká zvířata, která jsem poznal” a „Divoká zvířata ve svých domovech”.

Byl to Seton, který vnukl skautské hnutí Baden-Powellovi a donedávna byl v jeho čele v Americe. V poslední době jest náčelníkem „Ligy Lesní Moudrosti”, která probudila v srdcích tisíců hochů a děvčat lásku pro život v přírodě.

Je tvrdý jako dlaň rolníkova, zkušený jako kanadský traper, znalý lesů jako Indián.

Náčelník „Černý Vlk” – jak jej hoši a dívky „Ligy" jmenují – žije v domě, který stojí uprostřed novoanglických lesů na břehu jezírka. Dříví na stavbu bylo poraženo na místě. Velká obytná síň má dva veliké krby. A před jedním z těchto krbů jsme sedávali a dohovořili se o některých zkouškách. Pokuste se o zkoušky zde uvedené a budete pak moci zodpověděti tyto otázky:

..text continues