Stránka:svitek 1925.djvu/231

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 230

6. Naučiti šest nebo více hochů nebo dívek dva indiánské tance nebo kozáčka (odzemek), aby na požádání je dovedli předvést.

7. Šest nebo více dětí naučiti 30 národním tancům.

8. Organisovati a vésti rok kmen Lesní Moudrosti.

9. Družinu dětí rok vésti k přírodnímu studiu, takže nasbíraly 25 motýlů, 25 divokých květin, 10 kapradin a přesliček, že poznají 15 stromů podle listí a kůry.

10. Družinu v zimě nebo v létě zasvěcovati do hvězdářství, takže mohou složiti zkoušku, jak najíti polárku a poznati 15 souhvězdí.

11. Vyučiti družinu dětí různým rukodílným pracem, na př. košíkářství, kovovým pracem, hrnčířství, řezbářství atd.

12. Naučiti dvě nebo více dětí zpívat bez doprovodu 3 národní písně.

13. Vycvičiti družinu dětí tak, aby samy dovedly na sněmu pobaviti tančením, zpíváním, vypravováním, herectvím. Anishinabe

ZNATEL INDIÁNŮ

(Anishinabe)

Míti aspoň 12 těchto zkoušek:

1. Vysvětliti náboženství vznešených Indiánů.

..text continues