Stránka:svitek 1925.djvu/85

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 84

… O tom vám poví „Kmenové zřízení pro chlapce a děvčata”, které jsem napsal dle amerického vzoru. Není vám třeba žádné velké organisace. Rozhodně uvažte, že woodcraft není skauting a že české skautské organisace jsou všechny v rukou politických. Hnutí Lesní Moudrosti probíjelo se dvanáct let českým životem a byl učiněn pokus založiti Ligu čsl. woodcrafterů po vzoru americkém. Roku 1922 se to podařilo a Liga žije dnes vesele, třebas že i jména jejího už bylo zneužito (Liga Lesní Moudrosti)[1] a pode jménem Setonových organisací vystupují u nás nyní i skupinky skautské, které k woodcraftu mají velmi daleko.

Kmen v místě si rozdělíte na družiny. Družiny i kmen mají své vůdce. To buďtež lidé, kteří o woodcraftu něco vědí a mnoho orlích per už získali. Mohou to býti též začátečníci, ale ti, kteří mají v sobě nejvíce zápalu. Mají býti vždy aspoň o nějaký stupínek dále. Pak snaží se společně s ostatními. Je třeba lidí mladých duchem a ti budou vždy mít potřebu učiti se s ostatními. Kdo chce se poučiti, příležitost vždy najde.

Uložte si povinnosti. Aspoň jedno orlí péro za měsíc. Bude-li tu víc hochů v kmeni, nebo víc družin, bude každý chtít předčiti druhého a ..text continues

  1. Organisace, která užívá nyní tohoto jména, není hnutím woodcrafterským. Liga čs. woodcrafterů jmenuje se „Moudrost Lesa“.