Stránka:svitek 1925.djvu/140

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 139

Sebrati a upraviti pro sbírky 4 zámotky přástevníků a pověděti něco o vývojovém cyklu jejich – čin.

Míti ve sbírce též housenku a dospělého – velký čin.

Po dva měsíce se staratí o úl včelí a zaznamenati si zvyky včel, jež pozoruješ, kolik medu udělaly, v jakém stavu byl roj na konci toho období – čin; šest měsíců – velký čin.

Stopovati (ne jenom objeviti) včelí úl v lese – čin. Přenésti včely do moderního úlu pro ně vhodného – velký čin.

Pavouci. Určiti 8 druhů pavouků a pozorovati i zaznamenati si, jak přede pavouk pavučinu. V záznamu budiž uvedeno jméno pavouka, datum pozorování, umístění pavučiny, přesně čas, kdy bylo pozorováno a náčrt, v jakém stavu se pavučina nacházela – čin. Studovati a zaznamenati předení pavučin 5 druhů – velký čin.

Nižší živočišstvo (pouze jeden čin z toho oboru dovolen pro šlechtictví):

Poznati 8 korýšů (raka říčního, berušku zemní a jiné), jež jsi viděl v přírodě – čin; 12 – velký čin.

V přírodě sebrati a jmenovati 25 ulit neb lastur měkkýšů – čin; 40 – velký čin.

Poznati 10 jiných vodních zvířat na živu pozorovaných a pověděti něco o životě dvou z nich – ..text continues