Stránka:svitek 1925.djvu/153

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 152

…nejísti a nepíti (leda vodu), od západu slunce do východu slunce – čin. Po 36 hodin, v tom 2 noci a 1 den – velký čin.

Po 3 měsíce úplně se zdržeti hříchu, který tě ovládá – čin; po 6 měsíců – velký čin. Není třeba, abys říkal, co to je, ale musíš býti schopen dáti čestné slovo svému vůdci.

Když předcházející čin zahrnuje některý následující, nemohou oba býti počítány.

Po jeden měsíc nepromluviti přenáhleného, netrpělivého, hněvivého nebo nelaskavého slova – čin; tři měsíce – velký čin.

Radostně vykonati nepříjemnou nějakou povinnost každý den po 3 měsíce – čin; 6 měsíců – velký čin.

Odepříti si nějakou hmotnou věc, jež je velmi příjemná, ale není nutná, po 3 měsíce – čin; 6 měsíců – velký čin.

Vycvičiti divoké ptáče nebo ssavce, takže přijde, když je zavoláš a žere z ruky – čin; ptáče i ssavce – velký čin.

HLEDÁNÍ PRAVDY

Napsati aspoň 1000 slovy o každém z 5 následujících mužů přehled toho, co pro přírodní vědu vykonali – čin; 10 – velký čin:

Linné, Lyell, Brehm, Darwin, Lamarck, Alexander Humboldt, Audubon, Purkyně, Pasteur, Fabre.

..text continues