Stránka:svitek 1925.djvu/30

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 29

…mohl nejlépe dosáhnouti. Kromě starých Řeků nenajdeme podobné víry v tělesnou dokonalost.
4. Věřil, že postem si podrobíme tělo a že je nutno se postiti, bychom měli dokonalou nadvládu nad tělem.
5. Jest nutno ctíti rodiče a v stáří je podporovati, jako každý by chtěl, aby jednou jeho děti ho podporovaly.
6. Majetek je posvátný. Krádež u Indiánů byla neznáma.
7. Vrah musí svým životem odpykat svůj zločin; nejbližší příbuzný zabitého má vraždu pomstíti, může však býti ujednáno srovnání náhradou ve zboží.
8. Věřil v čistotu těla.
9. Věřil v ryzost morálky.
10. Věřil, že se musí mluvit vždy pravda a jen pravda. Jeho slib byl naprosto závazný. Nenáviděl a opovrhoval lží a všecku faleš měl za zkázonosnou.
11. Věřil v krásno ve všech věcech života. Měl své zpěvy pro každou příležitost, své modlitby. – Šaty si zdobil malbami a péry. Měl tance, jež tančil kol ohně. Naučil celý svět dělati krásné košíčky, čluny; ozdobil si lože, zbraně, oděv, mísy, byt, náhrobní kameny.
12. Věřil v prostý život. Země patří kmeni a ne jednotlivci, nahromadění majetku jest počátkem lakoty a vede k zločinům.

..text continues