Stránka:svitek 1925.djvu/194

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 193

15. Udělati štít a kopí pro tanec osamělého lovce.

16. Udělati indiánský buben s ozdobami a paličkou.

17. Udělati stav dle kmene Navajo a utkati na něm kobereček.

18. Zaříditi táborový kruh.

19. Namalovati „čtvero ohňů” pro sněmování uvnitř klubovny.

20. Udělati z pytloviny „daňka“ ke hře.

21. Udělati z pytloviny „medvěda” pro hru.

(Viz příručku woodcrafterskou.) Chibiabos

LESNÍ HUDEBNÍK

(Chibiabos)

Toto mistrovství se udílí tomu, kdo má 10 z těchto zkoušek:

1. Říditi zpěv na sněmu aspoň při 15 příležitostech.

2. Říci, jaký je rozdíl mezi básní a písní, uvésti příklady a ukázatí, proč pravá píseň jest pro tábor nejlepší.

3. Ukázati na národních písních, jak má píseň vypadat.

4. Co říkáš táborovým skřekům, které zavedla YMCA po způsobu americkém?

..text continues