Stránka:svitek 1925.djvu/221

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Mikan

SKAUT

(Mikan)

Aspoň 12 z těchto zkoušek:

1. Znáti každou pěšinku a nadcházku na vzdálenost nejméně 3 km v každém směru od svého bydliště.

2. Znáti na 8 km (2 hodiny cesty) kolem dokola od svého bydliště krajinu tak, abys byl schopen prováděti tudy cizince vždy, ve dne nebo v noci.

3. Znáti 5 největších měst okolních a dovést cizinci ukázati správně směr, kterým by jich došel.

4. Znáti své okolí tak, abys věděl, kde je kovář, truhlář, povozník atd.

5. Znáti, kde jsou nejbližší obchody potravinami, pekaři, kupci, hokynáři, též drogerie.

6. Znáti nejbližší stanici policie, nemocnici, lékaře, požární poplach, požární hydrant, telegrafní a telefonní kancelář a stanici železniční.

7. Věděti něco o dějinách svého bydliště, znáti jeho hlavní veřejné budovy, na př. radnicí, poštu, školy a kostely.

8. Tyto svoje informace si zanésti do mapy s co největším měřítkem.

9. Poraziti 15 cm silný strom v udaném směru tak, aby padl mezi dva kůly zaražené na 60 cm od sebe, za 60 vteřin.

..text continues