Stránka:svitek 1925.djvu/57

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 56

… inteligence a nechává zakrnět kvalitu mravní. Je doznáno i zaujatými anthropology, že divoch stál mravně daleko výše, než průměrný civilisovaný člověk dnešní.

Už to nás volá k jiné výchově, výchově s ohledy na okolnosti, jež vychovávaly divocha. Takovou výchovou je jedině výchova woodcrafterská.

Mravní pohnutky a činy se nedají měřit – proto jich není v uvedené soustavě orlích per. Ale jsou mimo ni a v knize „Přírodou a životem k čistému lidství” jsem uvedl dokonce požadavky mravní, jak věkem se rozvíjejí v úroveň stále vyšší. V naší literatuře, pokud je mi známo, je to po prvé, co podána byla soustava laické morálky tak všestranně a prakticky vypracovaná. Řídil jsem se při tom nejlepšími odborníky anglickými, jejichž laická morálka stojí nesmírně výše než darvinistická francouzských škol. Jméno Gouldovo, Waldegraveovo snad už i u nás je dosti zvučné, aby hájilo tyto náměty. „Občanská výchova” nikde nedojde svého uspokojivého řešení, než v soustavě woodcraftu. To je pravá občanská výchova, poněvadž jí byli vychováni skutečně královští duchové lidstva. Bohužel občanská výchova našich škol chce vychovat otrocké duchy byrokracie a proto se bojí vedoucí činitelé velkých reforem a hlubších názorů. Právě za ty své vysoké mravní, nekompromisní (kompromis a mravnost ..text continues