Stránka:svitek 1925.djvu/206

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 205

a) v zápěstí, jednoduché a obojí, proti jedné nebo oběma rukám protivníkovým, pomocí nohou,
b) za šíji vpředu,
c) škrcení zezadu.
Každý obchvat musí býti zlomen aspoň pětkrát správně a proti skutečnému. odporu.

7. Potápění pod povrch, ukázati na vodě aspoň 2 m hluboké a vynésti lidskou figurinu nebo něco podobného ode dna tempem „na bok”.

8. Nésti nevědomou osobu neb málo odporující.

9. Ukázatí nošení unaveného plavce nebo křečí stíženého; plavati 25 m, osoba leží na znaku s nataženýma pažema a rukama na ramenou nosičových, nohama roztaženýma kolem stehen nosičových, nosič plave na prsa.

10. Nésti vzpouzející se osobu, plavej 10 m na znak, vleka osobu oběma pažemí sevřenou, používaje žabího tempa nebo kombinačního nebo spirálního, vraceje se vždy k plnému sevření pažemí, dokud osoba nepřestane se vzpíratí, neboť osoba se prudce aspoň třikrát vzpouzí.

11. Demonstrovati po tří minuty správným rytmem Schaeferovu metodu umělého dýchání a vysvětliti proces vzkříšení od chvíle, kdy osoba jest vytažena z vody až do návratu vědomí.

12. Složiti ústní zkoušku o Schaeferově metodě umělého dýchání a jak zacházetí se zdánlivě utopeným, nebo o jiném případě záchrany života.

..text continues