Thewoodcraft.org:Aktuality

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
 • 29. května 2018 byla nainstalována dvě rozšíření pro sofistikovanější práci s obrázky:
ImageMap 
které dovoluje dělat v rámci wiki stránky interaktivní obrázky (klikací mapy)
EImage 
umož%nuje skládat obrázky do více vrstev a případně je doplňovat dalším textem, aniž by bylo nutné editovat obrázek.
 • 23. května 2018 bylo nainstalováno rozšíření timeline, pro tvorbu časových os. Příklad takové časové osy naleznete kupř. u kategorie Kategorie:Osobnosti

2017

2016

 • Vytvořena nová kategorie Kategorie:Jazykové peklo, která sdružuje všechny stránky, které nějakým způsobem řeší překlady obsahu stránek
 • 2. listopadu 2016 nastavení na hodnotu true proměnné $wgVectorResponsive pro aktivacii experimentální responzivní verze skinu Vector; a proměnné $wgSend404Code aby stránky při přesměrování anonymního uživatele nevracely chybový kód 404
 • 18. října 2016 implementace rozšíření Poem
 • 5. října 2016 byl upraven výchozí skin Vector tak, aby anonymním uživatelům zůstaly u stránek skryty záložky s odkazem na Diskuzi ke stránce
 • 2. října 2016 rozšířena podpora pro upload .zip archívů
 • 28. září 2016 bylo implementováno rozšíření WikiSEO, které umožňuje přidávat do stránek popis a klíčová slova, obsahující doplňující informace pro jejich indexaci internetovými vyhledávači. Více viz dokumentace k šabloně {{meta}}.
 • 18. září 2016 bylo implementováno rozšíření Disambiguator (Rozcestník), které přidává do systému novou konstantu __DISAMBIG__. Ta je určena pro stránky, které jsou rozcestníky - tj. stránkami s obecnými názvy, které pak vedou na další stránky. Typicky se s nimi můžete setkat u příjmení v kategorii Kategorie:Woodcrafter.
Special:DisambiguationPages 
Speciální stránka, která vylistuje všechny rozcestníky
Special:DisambiguationPageLinks 
Speciální stránka, která vylistuje všechny stránky na odkazují na rozcestník.
 • 13. září 2016 byla provedena aktualizace na verzi MW 1.28.0-alpha

2015

 • Kromě mnoha jiných drobností...
Byla implementována některá restriktivní opatření vůči anonymním uživatelům, související především s použitím speciálních stránek a modifikací uživatelského rozhraní. Uživatel, který není přihlášen si kupříkladu nemůže prohlížet "Poslední změny". Dále byla vytvořena univerzální parametrizovaná šablona {{content}} pro tvorbu dynamicky generovaného obsahu. A (rovněž parametrizovaná) šablona {{USER}}, pro uživatelské stránky registrovaných uživatelů. Obě zmíněné šablony má na své stránce použity Logan
--Keny (diskuse) 1. 4. 2015, 19:07 (CEST)
 • Do nápovědy přibyla stránka, která popisuje jak do wiki integrovat sloupky s aktualitami - Jak založit sloupek (Obsah stránky byl modifikován a přesunut na nový název - Dynamicky generované stránky). V dohledné době plánuji přepracovat úvodní stránku této wiki, tak aby nezůstávaly změny hodné pozornosti ukryty hluboko pod povrchem. Keny (diskuse) 26. 3. 2015, 18:14 (CET)
 • Hledám nejvhodnější řešení pro integraci překladatelského rozšíření Translate a v souvislosti s tím jsem vyřadit rozšíření Polyglot, které umožňovalo automatické přesměrování na jinou stránku podle jazykového kódu. Tato operace si ovšem vyžádala překopání Hlavní stránky. Keny (diskuse) 14. 3. 2015, 17:25 (CET)
 • Pro budoucí využití v rámci elektronického svitku byly zpracovány šablony pro výklad pojmů, které již lze nyní překládat. Výchozími jazyky pro překlad jsou (mimo češtiny) angličtina a polština, ale překládat lze i do jiných jazyků Keny (diskuse) 9. 3. 2015, 15:32 (CET)
 • Aktualizace z 1.3.2015 sebou přinesla některé problémy, které bylo třeba řešit takže se mohlo stát, že byla tahle wiki chvílemi nedostupná.
Special:IndexPages 
Tím nejzáludnějším, jehož řešení si vyžádá asi nejvíce času, je problém s náhledy u elektronických knih. Starší verze rozšíření Proofread Page zřejmě náhledy generovala odlišným způsobem a u novější verze se přestaly zobrazovat. Jediný způsob (na který jsem zatím příšel) jak docílit vygenerování nového náhledu, je - stránku zrušit a založit znovu.
Překlady stránek 
Aby bylo možné pohodlněji překládat obsah stránek do jiných jazyků, bylo nově implementování rozšíření [1]. Na stránce test můžete vidět jak to vypadá, je-li aplikováno na stránku. Prozatím sbírám zkušenosti, abych je pak mohl sepsat do nápovědy Jak pracovat s knihami.
Nápověda:Obsah 
V nápovědě jsem aktualizoval některé stránky a doplnil stránku Nastavení práv pro mediawiki, která popisuje základní uživatelské skupiny wiki a jejich práva.
 • Během prvního března 2015 proběhla velká aktualizace této wiki na verzi 1.24.1, včetně všech použitých rozšíření. S tím ovšem bylo spojeno i zápolení, které se týká vzhledu - MediaWiki od verze 1.24 totiž jinak pracuje s tzv. skiny, takže to trochu trvalo než jsem našel něco použitelného, co by alespoň připomínalo, nač jsou uživatelé Wikipedie zvyklí.
 • Začaly práce na přenesení aktuálního znění činů - Pro demonstraci lokalizace viz čin 1A1. Jak to funguje si lze ověřit přepínáním jazykové volby vpravo nahoře. Aktuálně jsou u tohoto činu lokalizovány řetězce do angličtiny a polštiny. Záměrem je sjednocení znění obsahu tak, aby bylo možné realizovat překlady změnou textových řetězců.

2014

 • Po aktualizaci byla upravena Hlavní stránka, tak aby správně fungovalo multijazyčné přepínání
 • Do Kategorie:Archiv přibyla elektronicky zpracovaná kniha Duch lesů, Ernesta Thompsona Setona, která vyšla v Praze r. 1922. Tato kniha obsahuje kromě překladu statě The Spirit of the Woods také dva zásadní články o smyslu a poselství woodcraftu. Keny (diskuse) 16. 12. 2013, 17:08 (UTC)
 • Do Kategorie:Archiv přibyla elektronicky zpracovaná stať The Spirit of the Woods, Ernesta Thompsona Setona, která vyšla v prosincovém čísle magazínu The Century Magazine na straně 213-224. Tato stať vyšla česky v překladu Miloše Seiferta pod názvem Duch lesů v Praze r. 1922, (předmluva M.S. datována 1. května) Keny (diskuse) 1. 12. 2013, 22:22 (UTC)