Stránka:svitek 1925.djvu/152

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 151

Každé z následujícího – čin; obé – velký čin:

a) Vyprávěti na 10 různých příležitostech 10 různých povídek, každou aspoň 10 minut.

b) Napsati původní hru, založenou na lidové pověsti, v níž jest aspoň jeden tanec a jež aspoň 15 minut se hraje.

Každé z následujícího – čin; obé – velký čin:

Organisovati a súčastniti se nějaké okázalé slavnosti v přírodě, jež aspoň hodinu potrvá.

b) Napsati divadelní hru, jež se hraje v místnosti a trvá aspoň hodinu, říditi ji a súčastniti se v ní.

Každé z následujícího – čin; obé – velký čin:

a) Podati písemně neb jinak 10 ukázek toho, jak člověku možno dostati se blíže k Bohu, modlitbou, postem a bděním o samotě v divočině.

b) Podati výklad o výročním táboření, jež založil Mojžíš jako Slavnost Svatostánku. Popsati jeho sociální a hygienický význam.

Následující čin jest pouze pro starší 18 let a po doporučení lékařově:

Postiti se o samotě na vysoké hoře po 48 hodin – čin; 3 dny a noci – velký čin. Dovoleno čísti a spáti. Voda dovolena.

Následující čin jest pouze pro starší 15 let, velký čin pouze pro starší 18 let:

Bdíti o samotě, nejlépe na vysokém chráněném místě v divočině u ohníčku, nečístí, nekouřiti, ..text continues