Stránka:svitek 1925.djvu/180

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Tchessakid

BESEDNÍK

(Tchessakid)

Aspoň 15 těchto zkoušek, kdo chce získati mistrovství besedníka:

1. Vypravovat dobrou povídku kroužku mládeže v pěti různých dobách, každou aspoň 10 minut dlouhou.

2. Vypravovat o Indiánech a starých Slovanech kroužku aspoň pěti lidí hodinu týdně po 2 měsíce.

3. Přednést 5 básní, řečí, povídek, hodících se k zábavě, příležitostných.

4. Zpívat sám zpamětí 5 národních písní.

5. Podobně 5 slováckých.

6. Podobně 5 jihoslovanských.

7. Podobně 5 písní ruských.

8. A 5 písní různých národů neslovanských.

9. Provázet na nějaký nástroj (housle, cimbál) šestkrát ve škole a j. dětský sbor.

10. Aspoň třikrát se činně súčastnit v kvartetu, sborovém zpěvu, orchestru atd.

11. Hrát třikrát veřejně solo.

12. Pořádati zábavu, dát jí program, občerstvení ne dražší než Kč 5,– za osobu.

13. Baviti pětkrát mladé lidí zpěvem, povídáním, tanci, rukodílnými pracemi.

..text continues