Stránka:svitek 1925.djvu/133

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 132

Emerson, „Životospráva”.

Thoreau, „Walden”.

Eeden, „Radostný Svět”.

Evangelium podle sv. Jana.

Čísti po čtvrt roku denně z Tolstojova „Kruhu četby” a připojit své zbožné myšlenky – čin; po celý rok – velký čin.

Udělati 2000 slovy výtah některého z těchto spisů – čin; obojí – velký čin:

a) Jamesova „Psychologie”,

b) Tolstoj, „Pedagogické stati”.

Jako dříve ze dvou těchto – čin; ze tří – velký čin:

a) Platonovy „Dialogy”,

b) Epictetova „Rukověť mravních naučení”,

c) Marka Aurelia „Myšlenky”.

Jako dříve z děl jedné této skupiny – čin, z obou skupin – velký čin:

a) Illiada, Odyssea a Aeneida,

b) Eclogy, Bucoliky a Georgiky.

Jako dříve každé – čin; obé – velký čin:

a) Darwin, „Cesta kolem světa”,

b) E. Th. Seton, „Hrdinové zvířata“ a „Zvířata divočiny doma” (nebo Kearton, „Život zvířat ve volné přírodě” nebo Maeterlínck, „Inteligence květim”).

..text continues