Stránka:svitek 1925.djvu/128

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 127

…dlouhé a 500 m široké, držeti se určitého měřítka – velký čin.

Udělati výlet aspoň 8 km daleko, vyzbrojen potřebami sběratelskými (lahvičkami, torbou botanickou). Sebrati, určiti a do sbírky upraviti 25 druhů různých přírodnin s této cesty – čin (zvířata, rostliny neb nerosty). Velký čin za 50 druhů, a to 15 zvířat, 30 rostlin, 5 nerostů, všechny určit a upravit do sbírky, pokud byly nalezeny na této cestě.

V člunu, s vesly nebo plachtami, jezditi po řece, rybníku nebo moři a sebrati, upraviti a určiti nebo správně zakresliti si 25 druhů vodních živočichů nebo rostlin – čin; 50 druhů vodních živočichů a ve sbírce nebo nakreslených – velký čin.

UZLY A LANA

Po paměti uvázat a jmenovat a věděti, k čemu se jich používá, 20 různých obvyklých uzlů, pak upraviti je pro výstavku – čin; 40 uzlů – velký čin.

Zhotovíti lano 3 m dlouhé a 1½ cm tlusté z kůry, pnoucích se stonků, trávy, kořenů nebo žíní, které při zkoušce unese 50 kg – čin. Udělati lano 5 m dlouhé z takového materiálu, jejž sis sebral a připravil sám – velký čin.

Uplésti 3 m dlouhý provaz z řemínků, připraviti si potřebnou kůži i zhotoviti provaz sám – ..text continues