Stránka:svitek 1925.djvu/97

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 96

Kdo si zamiluje studium květin, získá si osvědčení za 25 kapradin, za 25 mechů, jež si upraví pro sbírku.

A pak nebude daleko k mistrovství „lesníka”, 18 zkoušek ze 26 dle knihy Orlích Per. Může býti woodcraftera, který by netoužil býti dobrým lesníkem?

S pokročilou dobou roční poznáte jistě 25 motýlů a 25 můr, pak 50 brouků, 50 divokých včel – a když budete tak znát představitele největší říše živočišné, hmyzu, jakou rozkoší vám bude pak číst na př. obdivuhodného Fabrea.

Který woodcrafter by chtěl si zakládati sbírky – a kdo by nechtěl? – sotva si může poříditi tak prostou, nevinnou a milou sbírku, jako je sbírka ulit našich měkkýšů. Máme jich u nás na 150, bude-li jich znáti 50, pozná českou faunu malacozoickou – a to ho velmi potěší. Při tom nemusel nic zabít, neboť ulity se najdou prázdné v náplavech, pod keři, ve starých hradech. Jak směšné se mu pak bude zdáti, že někdo sbírá poštovní známky, krabičky od sirek atd. Sběratelství, jež nepovznáší vzdělání, je ubíjením času. Studium přírody je nejvděčnějším amatérstvím.

Myslíte, že byste museli býti nejdříve školenými přírodopisci, abyste toho všeho dosáhli? Řeknu vám, že universita vám toho nedá a že toto jest pravé studium přírody.

..text continues