Stránka:svitek 1925.djvu/154

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 153

Čísti Talmud a napsati výtah 2000 slovy – čin; aspoň 5000 slovy – velký čin.

Stejně Starý Zákon.

Stejně Nový Zákon.

Stejně Apocrypha.

Stejně Koran.

Stejně Zoroastra.

Stejně Konfucia.

Stejně 3 Védy.

Stejně Edwina Arnolda „Světlo Asie”.

Udělati dobrou, pečlivou srovnávací analytickou studii čtyř následujících spisů: 2000 slovy – čin; 5000 slovy – velký čin.

Thoreau, „Walden”.

Emerson, „Žívotospráva”.

Eeden, „Radostný Svět”.

Evangelium sv. Jana.

Čísti tři měsíce denně z Tolstojova „Kruhu četby” – čin; celý rok a připojiti svoje myšlenky (spíše jako modlitbu) – velký čin.

Udělati 2000 slovy výtah některé z následujících knih – čin; obé – velký čin:

a) Jamesova „Psychologie“,

b) Tolstoj, „Pedagogické stati”.

Jako dříve za dva tyto spisy – čin; za tři – velký čin:

a) Platonovy „Dialogy”,

b) Epictetova „Rukověť mravních naučení”,

..text continues