Stránka:svitek 1925.djvu/109

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


JEZDĚNÍ A VOZENÍ

Jezditi na koni 1½ km za 3 minuty, přeskočiti 1,20 m vysokou překážku a skočiti přes jámu s vodou 3 m širokou – čin. Ve dvou minutách tutéž vzdálenost, překážku 1,50 m, jámu 5 m – velký čin.

Přivázati z křoví svého koně provazem, bez máchání ve vzduchu a ne více než třemi hody, dáti mu správně uzdu, to vše udělat nejvýš za minutu – čin. Chytiti svého koně jako dříve, ale jen jedním hodem, osedlat jej a ujeti s ním 30 km, to vše ve 2½ hodinách a koně přivésti zpět v dobrém stavu – velký čin.

Sebrati klobouk se země v plném trysku na koni ne příliš nízkém (obyčejné výšky) – čin. Třikrát to udělat bez chyby, s každé strany, s koněm vysokým – velký čin.

Obsloužiti, postroj dáti a jeti na klusákoví 1½ km ve 2 min. 40 vt. – čin. Na třech různých klusácích totéž – velký čin.

Býti vozkou, bez cizí pomoci, 30 dní za sebou, s párem koní, aspoň polovinu toho času míti naloženo – čin. Míti spřežení čtyř zvířat a 60 dní jezdit – velký čin.

HOROLEZECTVÍ

To jest opakovací výkon, to znamená, že slezení dvou různých hor počítá se za dva činy, slezení téže hory dvakrát jest pouze jeden čin.

..text continues