Hlavní strana

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Read it…
REBEL S HLAVOU V OBLACÍCH. Miloš Seifert (1887-1941), život a dílo.

je kniha, která přibližuje jednu z nejvýznamnějších osobností woodcraftu 20. století - osobu zakladatele českého woodcraftu, Miloše Seiferta (1887-1941). Autor shromáždil množství dosud zcela neznámých nebo i opomíjených faktů i dokumentů, které poskytují ucelený obraz nejen o samotném Seifertově životě, ale zároveň mapuje historii předválečného woodcraftu v Československu. Monografie obsahuje jako ilustrační doprovod několik set unikátních dobových fotografií. Kniha by neměla chybět v knihovničce všech, kteří se zajímají o kořeny Lesní moudrosti i dalších hnutí mládeže u nás.
Woodcraft 
the original meaning of this word is: knowledge and experience needed for life in the wilderness with the maximal comfort.
The Woodcraft movement 
was initiated by the writer and woodcrafter Ernest Thompson Seton. Seton´s aim was to use woodcraft as a basic incentive program for self-education. The purpose of this self-education is to bring up an independent citizen living according to the natural law in the modern civil society.
The Woodcraft League 
is an association whose role is to guarantee common standards of this incentive program and use it when working with young people.
News from archives Proofread

Ladies’ Home Journal 1902 (série článků)
How to Play Indian 1903 (kniha)
roll 1948.djvu –75
The Birch Bark Roll – Memorial edition (1948)
The Spirit of the Woods, 1921 (article)
Leonard S. Clark: Interview
Boy Scouts of America 1910 (kniha)
roll 1910.djvu –102
roll 1910.djvu –103
roll 1910.djvu –104
roll 1910.djvu –101
The Woodcraft Manual for Girls 1916 (kniha)
The Woodcraft Manual for Boys: The Fifteenth Birch-Bark Roll (kniha)
Birch Bark Roll (proof) 1916 (kniha)
roll 1917.djvu –205

roll 1948.djvu –6
roll 1948.djvu –7
roll 1910.djvu –100
roll 1910.djvu –58
roll 1910.djvu –57
roll 1910.djvu –56
roll girls 1916.djvu –4
roll 1916.djvu –9
roll 1917.djvu –15
book 1913.djvu –284
book 1912.djvu –294
totem-board 1918-01.djvu –4
totem-board 1918-01.djvu –3
roll 1917.djvu –13
totem-board 1917-11.djvu –2

This is an overview of a pages, which were recently reworked.
For a full list of books and documents from the archives is available via
Index


Svitek Categories: Main, Svitek
Základním manuálem organizovaného woodcrafterského hnutí je Svitek březové kůry. V něm Ernest Thompson Seton představil základní organizační schéma pro woodcrafterské kmeny a motivační program, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání. Tato stránka podává zevrubný přehled o tom, jak se vyvíjel a jakým způsobem byl publikován.
Willy – Vnučka E. T. Setona v České republice Categories: Main, Willyho
V letošním roce 2019 opět navštívila Českou republiku Julia A. Seton, vnučka Ernesta Thompsona Setona. A jelikož Willy napsal o její návštěvě na webu bushcraft.sk velice pěkný zápis, požádal jsem ho svolení abych ho mohl umístit i sem. --Keny
Keny – Uživatelské stránky Categories: Kenyho, Main
Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.
  • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
  • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
  • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Text který se vytáhne z textu pouze pro zobrazení v rámci seznamu na hlavní stránce A tento se vytáhne v obou případech


Keny – Jak převádět text do elektronické formy Categories: Kenyho, Main
Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Categories: Kenyho, Main
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou
More articles you can be found in the categories to which they belong.