Hlavní strana

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Read it…
Nedávno zde byla upoutávka na Setonovo první knižní vydání Birch Bark Roll z r. 1903, ke kterému díky píli a vstřícnosti amerických univerzit záhy přibyly i zbývající raná vydání, včetně vůbec první edice Setonových návodných článků pro mladé woodcraftery z Home Ladies Journal (1902)

Tentokrát chci upozornit na další raritní americká vydání, co se dostaly do zdejšího archívu – ač teprve čekají na své další zpracování:

  1. Poslední americké vydání The Birch Bark Roll z r. 1948, které vyšlo pod záštitou Setonovy první manželky Grace Gallatin Thompson Seton – tzv. memorial edition
  2. Poslední vydání redigované Setonem, z počátku 30.tých let vyšlo rozdělené do několika svazků. Zatím jsou zde umístěny dva z nich aktivity (vyšla r 1931) a část organizační (1932) – doplněk k části Coup and Degrees z r. 1930, která se připravuje.

--- Keny (diskuse) 24. 8. 2018, 11:04 (CEST)


Woodcraft 
the original meaning of this word is: knowledge and experience needed for life in the wilderness with the maximal comfort.
The Woodcraft movement 
was initiated by the writer and woodcrafter Ernest Thompson Seton. Seton´s aim was to use woodcraft as a basic incentive program for self-education. The purpose of this self-education is to bring up an independent citizen living according to the natural law in the modern civil society.
The Woodcraft League 
is an association whose role is to guarantee common standards of this incentive program and use it when working with young people.
News from archives Proofread

The Woodcraft Manual for Girls 1916 (kniha)
Základy kmenového zřízení 1922 (kniha)
Kmenové zřízení, 1946 (kniha)
Kmenové zřízení, 1969 (kniha)
kz-69.djvu –55
kz-69.djvu –54
Miloš Maixner, neprávem opomíjená osobnost počátků českého woodcraftu (článek)
Leonard S. Clark: Interview –en
Leonard S. Clark: Interview –cs
Leonard S. Clark: Interview
The Birch-Bark Roll 1906 (kniha)
Kapesní knížka českých junáků 1913 (kniha)
The Birch Bark Roll – Organization section (1932)
The Book of Woodcraft 1922 (kniha)
Woodmyth & Fable 1905 (kniha)

roll 1931.djvu –20
roll 1931.djvu –11
kz-69.djvu –21
roll 1916.djvu –27
kz-69.djvu –22
kz-69.djvu –19
kz-69.djvu –18
kz-69.djvu –16
kz-69.djvu –15
kz-69.djvu –14
kz-69.djvu –13
kz-69.djvu –12
kz-69.djvu –11
kz-69.djvu –10
kz-69.djvu –9

This is an overview of a pages, which were recently reworked.
For a full list of books and documents from the archives is available via
Index


Keny – Uživatelské stránky Categories: Kenyho, Main, Moje články
Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.

  • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
  • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
  • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Text který se vytáhne z textu pouze pro zobrazení v rámci seznamu na hlavní stránce A tento se vytáhne v obou případech


Keny – Jak převádět text do elektronické formy Categories: Kenyho, Main
Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Categories: Kenyho, Main
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou
Keny – Digitalizace dokumentů v amatérských podmínkách Categories: Kenyho, Main
Digitální kopii knihy, obrazu či jiného dokumentu lze získat mnoha způsoby. Na jedné straně široké škály použitelných zařízení je kvalitní knižní skener a na té druhé fotoaparát v mobilním telefonu.

Pro skenování knih jsou optimální knižní skenery. Digitalizovaná kniha je během skenování umístěna do speciální kolébky, pootevřená v optimálním úhlu a nasvícená tak, aby digitální kopie byla zachycena v přirozené barvě – jako kdybychom prohlíželi dokument za denního světla.


Svitek Categories: Archiv, Main, Svitek
Základním manuálem organizovaného woodcrafterského hnutí je Svitek březové kůry. V něm Ernest Thompson Seton představil základní organizační schéma pro woodcrafterské kmeny a motivační program, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání. Tato stránka podává zevrubný přehled o tom, jak se vyvíjel a jakým způsobem byl publikován.
More articles you can be found in the categories to which they belong.