Hlavní strana

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Přečtěte si…
Nedávno zde byla upoutávka na Setonovo první knižní vydání Birch Bark Roll z r. 1903, ke kterému díky píli a vstřícnosti amerických univerzit záhy přibyly i zbývající raná vydání, včetně vůbec první edice Setonových návodných článků pro mladé woodcraftery z Home Ladies Journal (1902)

Tentokrát chci upozornit na další raritní americká vydání, co se dostaly do zdejšího archívu – ač teprve čekají na své další zpracování:

  1. Poslední americké vydání The Birch Bark Roll z r. 1948, které vyšlo pod záštitou Setonovy první manželky Grace Gallatin Thompson Seton – tzv. memorial edition
  2. Poslední vydání redigované Setonem, z počátku 30.tých let vyšlo rozdělené do několika svazků. Zatím jsou zde umístěny dva z nich aktivity (vyšla r 1931) a část organizační (1932) – doplněk k části Coup and Degrees z r. 1930, která se připravuje.

--- Keny (diskuse) 24. 8. 2018, 11:04 (CEST)


Woodcraft 
v původním slova smyslu představuje znalosti a zkušenosti potřebné pro dlouhodobý pobyt v přírodě s maximálním komfortem.
Woodcrafterské hnutí 
bylo iniciováno spisovatelem a woodcrafterem Ernest Thompson Setonem. Woodcraft využil jako základní motivační program pro sebevýchovu chlapců. Cílem této sebevýchovy je nezávislý občan žijící podle přirozeného práva v moderní občanské společnosti.
The Woodcraft League - Liga lesní moudrosti 
je sdružení co se stará o zachování jednotných měřítek tohoto motivačního programu který využívá při práci s mládeží.
Novinky z archivu Zkontrolováno

Birch Bark Roll (proof) 1916 (kniha)
Svitek
roll 1911.djvu –20
The Birch Bark Roll – Memorial edition (1948)
Manual of the Woodcraft Indians 1915 (kniha)
z lesni rise 1925.djvu –12
Woodland tales 1921 (kniha)
tales 1921.djvu –226
Woodmyth & Fable 1905 (kniha)
roll 1931.djvu –281
z lesni rise 1925.djvu –142
z lesni rise 1925.djvu –141
z lesni rise 1925.djvu –139
z lesni rise 1925.djvu –138
z lesni rise 1925.djvu –137

roll girls 1916.djvu –4
roll 1917.djvu –15
roll 1917.djvu –13
roll 1917.djvu –14
roll 1948.djvu –129
roll 1948.djvu –109
z lesni rise 1925.djvu –103
z lesni rise 1925.djvu –102
z lesni rise 1925.djvu –101
z lesni rise 1925.djvu –99
z lesni rise 1925.djvu –90
z lesni rise 1925.djvu –89
z lesni rise 1925.djvu –8
z lesni rise 1925.djvu –39
z lesni rise 1925.djvu –36

Zpracované knihy a dokumenty jsou dostupné přes Index


Svitek Kategorie: Archiv, Main, Svitek
Základním manuálem organizovaného woodcrafterského hnutí je Svitek březové kůry. V něm Ernest Thompson Seton představil základní organizační schéma pro woodcrafterské kmeny a motivační program, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání. Tato stránka podává zevrubný přehled o tom, jak se vyvíjel a jakým způsobem byl publikován.
Keny – Digitalizace dokumentů v amatérských podmínkách Kategorie: Kenyho, Main
Digitální kopii knihy, obrazu či jiného dokumentu lze získat mnoha způsoby. Na jedné straně široké škály použitelných zařízení je kvalitní knižní skener a na té druhé fotoaparát v mobilním telefonu.

Pro skenování knih jsou optimální knižní skenery. Digitalizovaná kniha je během skenování umístěna do speciální kolébky, pootevřená v optimálním úhlu a nasvícená tak, aby digitální kopie byla zachycena v přirozené barvě – jako kdybychom prohlíželi dokument za denního světla.


Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Kategorie: Kenyho, Main
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou
Keny – Uživatelské stránky Kategorie: Kenyho, Main
Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.
  • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
  • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
  • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Text který se vytáhne z textu pouze pro zobrazení v rámci seznamu na hlavní stránce A tento se vytáhne v obou případech


Keny – Jak převádět text do elektronické formy Kategorie: Kenyho, Main
Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Více článků najdete v rámci kategorií do kterých články patří.