Stránka:svitek 1925.djvu/196

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolovánaContinue from page 195

5. Vytknouti pravidla setby a sadby, rozmnožování odnožemi, hříženci, pravidla roubování a štěpování a zákony ochrany stromů.

6. Míti náčrty, nebo herbář, nebo kouřové otisky 60 druhů různých bylin, správně určených.

7. Poznati všechny druhy obchodně důležitých stromů v lese svého kraje.

8. Rozeznati různé jejích dřevo a věděti, nač se nejlépe hodí.

9. Poznati v lese správné a špatné kácení a udati, proč jest nesprávné.

10. Řící, zda strom zahynul ohněm, hmyzem, nebo nemocí či několika vlivy současně.

11. Kterých nástrojů používá dřevorubec?

12. Jak zakročiti proti požáru v hornaté a rovinaté krajině?

13. Jaký následek pro řeky má zničení lesů v horním toku?

14. Které jsou čtyři velké užitky vody tekoucí?

15. Co působí rozvodnění a jak mu zabrániti?

16. Věděti, jak se vyvíjí vodní síla (všeobecně).

17. Říci o určitém pozemku, je-li vhodnější založit na něm polní hospodářství anebo les, a proč?

18. Příklady vymílání a jak mu zabrániti?

19. Odhadnouti, jak mnoho dříví a kůry jest na dané ploše lesní.

..text continues