Stránka:svitek 1925.djvu/151

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 150

Každé z následujícího – čin; obé – velký čin:

a) Napsati a přednésti melomimickou němohru, vyjádřenou tanečními pohyby, jež trvá aspoň 15 minut.

b) Zaznamenati si nějaký nový indiánský tanec (t. j. který není ve woodcrafterských příručkách) a naučiti mu kmen, aby jej mohli předvésti.

DUCHOVNÍ HOSTINA

Na pět různých příležitostí velkých sněmů vypracovati celý program, říditi zábavu a předsedati; sněmu súčastní se aspoň 25 lidí a aspoň dvě hodiny trvá; zábava je při každé příležitosti úplně jiná. Sněm musí zahrnovati vyřizování běžných záležitostí, písně, tance, výstupy atd. – čin. Za 10 příležitostí – velký čin.

Každé z následujícího – čin; obé – velký čin:

a) Zpívati solo a to zpaměti 5 různých národních písní českých a 5 cizích.

b) Napsati původní zpěv, slova i hudbu, aspoň 2 sloky po 8 verších.

Každé z následujícího – čin; obé – velký čin:

a) Hráti na některý nástroj solo při některé z 8 veřejných příležitostí nebo doprovázeti aspoň osmkrát na veřejných příležitostech bezplatně.

b) Súčastniti se na 8 neb více příležitostech jako člen kvarteta, sboru atd., nebo solo, bezplatně.

..text continues